Igénybevételi Eljárás

Az intézménybe történő felvétel gyakorlata, a megkötött megállapodások tartalmi vizsgálata, szakmai szempontú elemzése.

A szociális szolgáltatásaink igénybevételéhez, az igénylőnek kérelmet kell benyújtania az intézményhez. A kérelem benyújtása történhet szóban és írásban.

A kérelmet itt érheti el. 

Intézményi elhelyezésre kérelmet nyújthat be:

Önjogú kérelmező esetén maga a kérelmező.

cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében, amennyiben a bírósági ítéletben meghatározott ügycsoportban szerepel – a kérelmező a gondnokával közösen kérelmezheti az intézményi elhelyezést.

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetében a gondnok kérheti.
Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

Kérelem formanyomtatvány

A kérelem formanyomtatvány kérhető postai úton, emailben, vagy az intézmény, honlapjáról való letöltés alapján.

A kérelem benyújtása történhet: személyesen, postai úton, e-mailben.

Pszichiátriai Betegek Otthonába való elhelyezéshez szükséges:

Pszichiáter szakorvos által adott Pszichiátriai Intézetbe történő elhelyezési javaslat.

Támogatott lakhatás és Ápoló-gondozó célú lakóotthon Fogyatékkal élő emberek számára

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Fokú Szakvélemény

    Fogyatékos személyek alapvizsgálata és gondozási felülvizsgálat 

Előgondozás: 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben előírtaknak megfelelően történik.

Előgondozás során átadásra kerül a házirend egy példánya, illetve ismertetésre kerül a megállapodás tartalma.

Előgondozás során tájékozódunk a kérelmező állapotáról az intézménybe történő elhelyezés szempontjából.

 

Felvétel az intézménybe:

Férőhely megüresedés esetén a szakmai team (melynek tagjai: az intézmény igazgatója, szakorvosa, az előgondozást végző személyek) az előterjesztett kérelmezők közül dönt az elhelyezésre kerülő személyről. Erről jegyzőkönyv készül
A beköltözés időpontja egyeztetésre kerül az igénylővel, hozzátartozójával, gondnokával

A döntésről írásban értesítést küld az intézmény (8 napon belüli férőhely elfoglalásról) melyben a behozandó dokumentumok, személyes tárgyak köre meghatározásra kerül 

A döntés írásba foglalása után telefonon történő kapcsolatfelvétel indokolt, melyben, ha szükséges, az intézmény segítséget ajánl fel a beköltözéshez.

Az új ellátottat, lehetőleg a számára már előgondozáskor megismert személy fogadja, ezáltal is próbálunk biztonságos, támogató közeget biztosítani számára.
Az igénylő intézménybe történő belépésekor adategyeztetés, nyilatkozatok tétele 

(Központi Elektromos Nyilvántartó rendszerbe történő felvétel, személyes dokumentumok leadásáról), megállapodás megkötése, térítési díj megállapításához szükséges nyilatkozatok megtétele, törzskönyv hiányzó adatainak kitöltése (TAJ, férőhely elfoglalásának időpontja) adatkezelési hozzájárulás kitöltése történik.

Amennyiben az új ellátott más nappali vagy bentlakásos ellátást vett igénybe, akkor a helyfoglalás időpontja úgy kerül megállapításra, hogy a Központi Elektromos Nyilvántartó Rendszerben ne legyen ütközés.


Az Intézményünkbe felvételt nyert ellátott adatai a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrumban vezetett nyilvántartási rendszerbe kerül (Ecostat, Háziorvosi, KENYSZI, SZIA.)

Weboldalunkon sütiket használunk

A korosmentiotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.