Ápoló-gondozó otthon

A pszichiátriai betegek tartós bentlakása, ápolása-gondozása a székhelyen a Béke u. 4 szám alatti épületben 50 fő számára biztosított.

A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. A felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának szakvéleménye szükséges.

A pszichiátriai otthon biztosítja a napi huszonnégy órás felügyeletet, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a lakók teljes körű ellátását: a napi legalább háromszori étkeztetést, a szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, a mentális és lelki gondozást és a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást.

Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez, az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően.

A mentálhigiénés tevékenység keretein belül a szocioterápiás foglalkoztatás szerepe fontos intézményünkben. Éves programterv alapján az egyéni igényeknek megfelelően igyekszünk változatos programokat szervezni ellátottjaink részére. Otthonunk olyan szolgáltatást kíván nyújtani, ami által minél kiteljesedettebb életet és életminőséget biztosítunk az igénybevevő személyeknek.

Munkánkat elsősorban szeretet és tisztelet jellemzi, mely számunkra értékrendet is jelent, és egyben alapvetően meghatározza intézményi filozófiánkat. Olyan intézményt szeretnénk működtetni, amit magáénak érez minden lakónk és munkatársunk egyaránt.

Célunk, hogy lakóink számára szükségleteiknek megfelelő, személyre szabott szolgáltatásokat nyújtsunk, melynek során figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk életkorukat, egészségi állapotukat, képességeiket.

Munkánk során hangsúlyt helyezünk a családjuktól bármilyen okból elválasztott emberek emberi és állampolgári jogainak maradéktalan tiszteletben tartására és életvitelük segítésére. Alkalmazottainkkal szemben elvárás a másság elfogadása, az empatikus hozzáállás, a titoktartás, az emberséges magatartás, a legjobb tudás szerint végzett segítői tevékenység.

Azt szeretnénk, hogy a hozzánk forduló klienseket, a szociális és egészségügyi szakembereket, a velünk kapcsolatban álló intézményeket, valamint minden érdeklődőt naprakész, pontos, megfelelő szakmai színvonalú és tartalmú információval lássunk el, továbbá hogy az érdeklődő bepillantást nyerhessen egyes intézményeink életébe, tevékenységébe, illetve szakmai munkájába.

Bízunk benne, hogy honlapunkról olyan információkhoz jutott, ami gazdagabbá tette Önt és bizalommal fordul hozzánk esetleg tanácsért vagy segítségért. Remélem, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások sokszínűsége és a családias légkör felkelti érdeklődését és személyesen is megkeres Bennünket, hogy segíthessünk.

Weboldalunkon sütiket használunk

A korosmentiotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.