Fejlesztő foglalkoztatás

A fejlesztő foglalkoztatás célja, hogy a gondozási tervekben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, életkorának, fizikai és mentális állapotának megfelelően fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatást nyújtson, ezáltal támogatva az egyén önálló munkavégzésre, illetve a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre való felkészítését.

A fejlesztő foglalkoztatás lehetőséget biztosít az értékteremtő foglalkoztatás létrehozására, tehát nem a képességbeli hiányosságokra, hanem a megmaradt képességekre, azok fejlesztésére fekteti a hangsúlyt. Az integráció támogatásával biztosítja a hátrányokkal küzdő emberek munkaerőpiachoz való hozzáférését és törekszik arra, hogy a munkaképes lakók minél nagyobb létszámba jussanak munkához, illetve a munkán keresztül esélyt kaphassanak a helyi közösségekbe való beilleszkedésre. A munka értékének növelésével egyúttal az érintettek önbecsülése és motivációja is nő.

Intézményünk telephelyein, 14 foglalkoztatási helyszínen a fejlesztő foglalkoztatás keretében az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban, valamint fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatást egyaránt megvalósítja.

Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás:

Célja: az ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

Ha a fejlesztő foglalkoztatás munkaviszonyban történik, az ellátott, a fiatal munkavállaló kivételével, havi munkaidőkeretben, egyenlőtlen napi munkaidő beosztással is foglalkoztatható. Ha a fejlesztő foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, annak során 16. életévét betöltött személy foglalkoztatható. A munkavállaló rendkívüli és több műszakos munkavégzésre, ügyeletre, készenlétre nem vehető igénybe.  A napi munkaidő a 8 órát, illetve a heti 40 órát nem haladhatja meg. Ha a munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a munkaviszony, illetve a fejlesztési jogviszony is megszűnik.

Intézményünkben a fejlesztések minden esetben egyénre szabottak, a foglalkoztatott személy meglévő képességeinek megtartása, erősítése, új ismeretek elsajátítása. Nagyon fontos a lelki egyensúly lehető legmagasabb szintre való emelése, ebben a folyamatban a szakképzett segítők irányítják az ellátottakat.

Az értékelések során a korábban kitűzött célok elérését mérlegeljük, illetve újabbakat tűzünk ki a következő időszakra. A segítők egyénenként próbálják segíteni az ellátottakat a célok eléréséhez vezető folyamatban.

 

Szociális törvény szerinti (Szt. szerinti) fejlesztő jogviszonyban történő foglalkoztatás:

Célja: az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztő foglalkoztatás keretében csak olyan feladatot végezhet az ellátott, amelyet egészségi állapota és szellemi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni. A fejlesztő foglalkoztató köteles folyamatos felügyelet mellett biztosítani az ellátott speciális szükségleteinek megfelelően, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szakmai és műszaki feltételeit.

A fejlesztési jogviszony:

Az Szt. 99/C. § (4) bekezdés a) pontja alapján a fejlesztési jogviszony rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munka-rehabilitációt javasló szakvélemény, vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos, a munka szakpszichológus, vagy munka és szervezet szakpszichológus, valamint a szociális szolgáltatást biztosító intézmény vezetője együttes javaslata alapján hozható létre. Egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak szerint akkor hozható létre, ha az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet, és - fejlesztési szerződéssel jön létre, amelyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban, az Szt.99/B § (5)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény vezetőjével.

A fejlesztő foglalkoztatás keretében csak olyan feladatot végezhet az ellátott, amelyet egészségi állapota és szellemi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni.

A fejlesztő foglalkoztató köteles folyamatos felügyelet mellett biztosítani, az ellátott speciális szükségleteinek megfelelően, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szakmai és műszaki feltételeit.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a munkaviszony, illetve a fejlesztési jogviszony is megszűnik.

Tevékenységeink:

9820 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

0129 Egyéb évelő növények termesztése

8110 Építmény-üzemeltetés

8130 Zöldterület kezelés

3299 Egyéb feldolgozóipari tevékenység m.n.s.

1629 Egyéb fa-, parafatermelés, fonott áru gyártás

1393 Szőnyeggyártás

8130 Zöldterület-kezelés

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése

8121 Általános épülettakarítás

Weboldalunkon sütiket használunk

A korosmentiotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.